Woordenhaai

Voor kinderen met dyslexie, dyscalculie en andere leerstoornissen

Dyslexie een complex

Dyslexie is een complex taalprobleem: het uit zich niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar bij allerlei vaardigheden waarbij taal een belangrijke rol speelt. Dyslexie wordt vrijwel altijd vergezeld door spanningen, faalangst en een verlies van zelfvertrouwen.
In Dyslexie: een complex taalprobleem wordt dit leerprobleem toegankelijk gemaakt. De bestaande wetenschappelijke kennis over dyslexie wordt uitgelegd en daar naast wordt er uitgebreid ingegaan op de diagnostiek, de pedagogische begeleiding en behandeling. Naast voorbeelden uit de praktijk wordt er ook veel aandacht besteed aan vroege signalering en behandeling van lees- en spellingproblemen en aan hoe het onderwijs rekening kan houden met de dyslectici en hun problemen.
Dyslexie een complex taalprobleem
Dyslexie een complex taalprobleem
€ 34,50