Woordenhaai

Voor kinderen met dyslexie, dyscalculie en andere leerstoornissen

Boeken

In deze categorie van onze webshop vindt u de volgende producten:

Kinderen leren reken
Kinderen leren rekenen Het is slecht gesteld met het rekenen in Nederland, ook bij ouders. In dit rekenhulpboek voor ouders wordt de basis van het rekenen uitgelegd, zodat ouders hun kind kunnen begeleiden.

Veel ouders willen hun kind helpen met rekenen. Vaak hebben zij echter zelf nog negatieve herinneringen aan rekenen en wiskunde. Dit boek legt de elemen... Lees meer!
Omgaan met dyslexie
Omgaan met dyslexieOmgaan met dyslexie Het aantal wetenschappelijke publicaties over dyslexie en het aantal berichten in de media over dyslexie blijven toenemen. Vaak gaan deze publicaties over diagnostiek en behandelingstechnieken. Maar voor de begeleiding van kinderen met dyslexie, hun ouders en leerkrachten is, naast technische inzichten en vaardigheden,... Lees meer!
Dyslexie een complex
Dyslexie een complex taalprobleemDyslexie is een complex taalprobleem: het uit zich niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar bij allerlei vaardigheden waarbij taal een belangrijke rol speelt. Dyslexie wordt vrijwel altijd vergezeld door spanningen, faalangst en een verlies van zelfvertrouwen.
In Dyslexie: een complex taalprobleem wordt dit leerprobleem toegankelijk ... Lees meer!
Kinderen met dyscalc
kinderen met dyscalculieNiet iedereen leert even makkelijk rekenen. Ook volwassenen met een goede opleiding kunnen van eenvoudige sommetjes in de war raken. Dit boek over dyscalculie (rekenstoornis) is een hulpmiddel bij het leren rekenen en de begeleiding van leerlingen.

In dit boek bespreken de auteurs de soorten reken-stoornissen die kinderen kunnen hebben e... Lees meer!
De gelukkige rekenkl
De gelukkige rekenklasMet het rekenen is het in Nederland slecht gesteld. Breuken en delen, het is velen te hoog gegrepen. Wat is er precies aan de hand en hoe kan de rekenvaardigheid worden verbeterd?

De penibele stand van zaken in het Nederlandse rekenen is ontstaan door de invoering van het zogenaamde 'realistisch rekenen'. De gelukkige rekenklasgaat in o... Lees meer!
Dyslectische kindere
Dyslectische kinderen leren lezenDit boek is ontwikkeld in aansluiting op het Protocol Leesproblemen en Dyslexie (2001) voor het basisonderwijs. Concrete werkvormen voor het lezen, individuele begeleiding, werken in kleine groepjes en klassikaal lezen worden uitvoerig besproken. Een groot aandachtspunt is de voorbereiding en de beschikbare hulpmiddelen (software, internet, ge... Lees meer!
Ik ben dyslectisch
Ik ben dyslectischOver dyslexie is veel geschreven, maar altijd door 'derden'. In Ik ben dyslectischkomen degenen die er het meest mee te maken hebben aan het woord: de dyslectische kinderen zelf.

In Ik ben dyslectischlaat de auteur in acht uitgebreide portretten zien hoe kinderen zelf hun dyslexie ervaren. Naast de portretten bevat het boek een hoofdstuk... Lees meer!
Kinderen met dyslexi
Kinderen met dyslexieDyslexie is een specifiek probleem met de verwerking van taal door de hersenen. Het leidt doorgaans tot lees- en spellingsproblemen. Ook andere problemen, zoals gedragsproblemen en faalangst, kunnen het gevolg van dyslexie zijn. Dyslectische kinderen hebben veel begeleiding nodig. Behalve een adequate begeleiding op school en een gespecialiseer... Lees meer!
Dyscalculie en reken
Dyscalculie en rekenproblemenVoor een leerling met dyscalculie is elke stap in het rekenen moeilijk. Wat een ander vanzelfsprekend of misschien een beetje lastig vindt, is voor dit kind een obstakel.

In dit boek bespreekt rekendeskundige Marisca Milikowski de moeilijkheden – obstakels – die zich verscholen houden in het elementaire rekenen. Meestal zitten die obstak... Lees meer!
Kinderen vragen om d
Kinderen vragen om duidelijkheidKinderen vragen om duidelijkheid: om duidelijke regels en grenzen enerzijds en om duidelijke bewijzen van genegenheid, liefde en respect anderzijds. Janssen doet een beroep op ouders en andere opvoeders, om meer aandacht te geven aan duidelijkheid in de opvoedingsrelatie. Het boek is een praktische handreiking, en veel ouders en andere opvoeder... Lees meer!