Woordenhaai

Voor kinderen met dyslexie, dyscalculie en andere leerstoornissen

Engels

Opzoekboekje Engels

Het opzoekboekje Engels bestaat uit een set kaartjes met gekleurde rand waarop basisstof die in het voortgezet onderwijs in de gangbare methodes wordt aangeboden, per onderdeel is uitgewerkt.
 
De basisstof is in drie categorie├źn verdeeld:

Werkwoorden: hierin komen de verschillende tijden aan de orde en zijn de meest voorkomende werkwoorden op kaartjes uitgewerkt.

Woorden: hierin worden behandeld onderdelen als voornaamwoorden, meervoud, bezit, trappen van vergelijking, klokkijken enz.

Zinnen: hierin zijn de kaartjes ondergebracht die gaan over zinsvolgorde, vragend en ontkennend maken, korte antwoorden enz.
 
Op veel kaartjes is het onderwerp waar het over gaat voorzien van voorbeelden.
 
Het opzoekboekje Engels is bedoeld voor:
- (dyslectische) leerlingen in het voortgezet onderwijs.
  Voor hen is een eenduidige uitleg met daarbij een  
  voorbeeld noodzakelijk om een regel te begrijpen en op
  de lange duur ook te onthouden.
- leerlingen in de bovenbouw. Met behulp van het
  opzoekboekje kunnen zij de stof uit de onderbouw snel   
  opzoeken en herhalen.
studenten in het hoger onderwijs. Zij gebruiken het
  opzoekboekje voor het snel vinden en opfrissen van de
  regels die horen bij het Engels.
volwassenen.  Zij gebruiken het boekje als naslagwerk
 
Leerlingen gebruiken het opzoekboekje thuis bij maken van huiswerk, in de klas en bij Remedial Teaching of andere steunlessen.
 
Omdat het systeem bestaat uit losse kaartjes kan de gebruiker zijn eigen boekje samenstellen. De leerling doet het kaartje met de stof die op school of tijdens de begeleiding aan de orde is in een fotomapje. Op het moment dat de leerling merkt dat hij het kaartje niet meer nodig heeft kan hij het weer uit het mapje halen.
 
Het opzoekboekje is niet bedoeld als vervanging van instructie, maar als  ondersteuning bij het leren en bij de begeleiding van een leerling.
Opzoekboekje Engels
Opzoekboekje Engels
€ 15,00