Woordenhaai

Voor kinderen met dyslexie, dyscalculie en andere leerstoornissen

Rekenen 2F-3F

Het opzoekboekje rekenen 2F/3F is ontwikkeld voor leerlingen van het vmbo (bb, kader en tl) maar ook voor leerlingen van het havo/vwo die forse rekenproblemen ondervinden.

In het opzoekboekje rekenen zijn de belangrijkste rekenstrategieƫn uitgewerkt die nodig zijn voor zowel het reken- als het wiskundeonderwijs in het voorgezet onderwijs. Het opzoekboekje bestaat uit circa 25 kaartjes met essentiƫle rekenonderwerpen die al eerder in het opzoekboekje wiskunde verschenen. Deze selectie is uitgebreid met ruim 40 opzoekkaartjes waarop de rekenlesstof opnieuw is vormgegeven. De opzoekkaartjes van het opzoekboekje rekenen bieden een brede dekking van de rekenonderwerpen die in het voortgezet onderwijs aan bod komen, zowel binnen het rekenonderwijs (niveau 2F) als het wiskundeonderwijs.

Let op! Er is enige overlap tussen het opzoekboekje rekenen 2F/3F en het opzoekboekje wiskunde. Het opzoekboekje rekenen 2F/3F is een uitgebreidere uitwerking van het rekenonderdeel van het opzoekboekje wiskunde. (Indien er leerproblemen zijn op zowel met rekenen als met wiskunde, dan is het wellicht toch verstandig om beide opzoekboekje aan te schaffen).


Onderwerpen in het opzoekboekje Rekenen 2F/3F:

  • Getallen en bewerkingen: cijferend rekenen, cijferen met kommagetallen, afronden, negatieve getallen.
  • Breuken: gelijke termen samenvoegen, factoren samenvoegen, haakjes wegwerken, ontbinden in factoren, balansmethode, tweedegraads vergelijkingen oplossen, verschillende overzichtelijke formulekaartjes.
  • Verhoudingen: de verhoudingstabel, procenten in de verhoudingstabel, schaalsommen, snelheid, tijd en afgelegde afstand in de verhoudingstabel.
  • Tijdrekenen: tijdeenheden omrekenen, rekenen met kloktijden.
  • Meetkunde: lengtematen, oppervlaktematen en inhoudsmaten omrekenen, gewichtsmaten omrekenen.


Prijs:

EUR 17,50 per set van 66 gedrukte opzoekkaartjes.

Opzoekboekje Rekenen 2F-3F
Opzoekboekje Rekenen 2F-3F
€ 17,50