Woordenhaai

Voor kinderen met dyslexie, dyscalculie en andere leerstoornissen

Netwerk versie

Cijferhaai is een programma waarbij door middel van meer dan 50 spelletjes rekenvaardigheden kunnen worden geoefend. Het biedt zowel oefening met rekenvoorwaarden als met de rekensommen zelf. Op vele manieren kan het begrip van getallen en sommen worden verbeterd. De spelvormen zijn motiverend voor alle leerlingen, ook voor hen die hun plezier in rekenen verloren hebben. Kinderen spelen met de door de begeleider gekozen opgaven, waarbij elke keer dat er gespeeld wordt een nieuwe serie sommen wordt gemaakt.


Met Cijferhaai kunnen kinderen oefenen met getalbegrip en rekenvaardigheden. Meer dan 50 spelletjes geven mogelijkheden om met allerlei vaardigheden te oefenen die van belang zijn voor het leren rekenen: ordenen, groeperen, conservatiebegrip, plaatswaarde, breuken, decimalen (waaronder ook meten en geldrekenen), procenten, negatieve getallen, rekenbegrippen, relaties tussen bewerkingen, probleem oplossen, rekenterminologie, hoofdrekenen, redactiesommen en nog veel meer.


De variëteit aan spelletjes geeft kinderen veel oefengelegenheid en bevordert het rekenbegrip. Geschikt voor kinderen van 6-14 jaar, speciaal voor kinderen met ernstige rekenproblemen (dyscalculie).


Cijferhaai heeft een uitgebreide online Helpfunctie. Kinderen kunnen er zelfstandig mee werken en, als ze dat willen, overal (geschreven én gesproken) hulp bij krijgen.


Netwerk versie

De netwerk versie biedt ondersteuning voor meerdere computers die door een centrale computer beheerd worden.


Indien u reeds beschikt over een Single User licentie, dan kunt U bij de aanschaf van een Netwerk Licentie € 45,00 retour krijgen. U moet dan wel de oude CD terugsturen.


Wanneer u meer licenties of een netwerkversie Numbershark wil aanschaffen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.


Systeemeisen:

- PC met processor van 300 MHZ of hoger 

- 128 MB of meer RAM geheugen 

- Windows 98 of hoger 

- 300 MB vrije ruimte op harde schijf 

Cijferhaai 4.0
Cijferhaai 4.0
Handleiding Cijferhaai
Handleiding Cijferhaai
€ 9,50